Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego ( Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.)

Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola.

Raport z ewaluacji zewnętrznej


Na stronie: www.npseo.pl (zobacz raport ze swojej szkoły) opublikowany został skrócony raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej (obejmującej 12 wymagań), przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.

Przedszkole uzyskało w siedmiu wymaganiach literę „A” (oznaczającą bardzo wysoki poziom spełniania wymagań) i w pięciu literę „B” (oznaczającą wysoki poziom spełniania wymagań). Szczegółowe wyniki – link: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000962368131.pdf

Ważne linki