Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Ogłoszenie o przetargu: Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w pierwszym półroczu 2020 roku.


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Strona tytułowa

3. SIWZ

4. Załączniki

  • Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

  • Załącznik nr 2: Oświadczenie o wykluczeniu

  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków

  • Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupach kapitałowych

  • Załącznik nr 5: Projekt umowy

  • Załącznik Nr 6: Wykaz osób

  • Załącznik Nr 7: Wykaz środków transportu

5. Informacja z otwarcia ofert - 03-12-2019 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - 18-12-2019 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09-01-2020 r.

Ważne linki