Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa
20
maj  2020

„Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej” - maj 2020 r.


Ogłoszenie o przetargu: „Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu 
2. Strona tytułowa 
3. SIWZ 
4. Załącznik:

- Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o wykluczeniu
- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupach kapitałowych
- Załącznik nr 5: Projekt umowy
- Załącznik nr 6: Wykaz osób
- Załącznik nr 7: Wykaz środków transportu
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ważne linki