Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa
27
lis  2020

„Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej” - listopad 2020 r.


Ogłoszenie o przetargu: „Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Strona tytułowa
3. SIWZ
4. Załączniki:
- Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o wykluczeniu
- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupach kapitałowych
- Załącznik nr 5: Projekt umowy
- Załącznik nr 6: Wykaz osób
- Załącznik nr 7: Wykaz środków transportu

5. Informacja z otwarcia ofert - 08-12-2020 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23-12-2020 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08-01-2021 r.

Ważne linki