Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-13 13:23:18

Sprawozdanie o działalności

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego ( Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.)

Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola.


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie

Sprawozdania finansowe