Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-26 03:39:41

Przetargi


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie

Ogłoszenie o przetargu: „Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Strona tytułowa

3. SIWZ

4. Załączniki

  • Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

  • Załącznik nr 2: Oświadczenie o wykluczeniu

  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków

  • Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupach kapitałowych

  • Załącznik nr 5: Projekt umowy

  • Załącznik Nr 6: Wykaz osób

  • Załącznik Nr 7: Wykaz środków transportu

5. Informacja z otwarcia z ofert - 02-06-2020 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - 18-06-2020 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07-07-2020 r.