Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa
21
lis  2022

„Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne art. pieczywo”


Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne art. pieczywo”.

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97905663-cfe5-4cf4-a387-6ad4173a631d

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00447936/01

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku art. 37 pkt. 3 ust. 4 (Dz.U. 2019 poz. 2019), Działając w imieniu i na rzecz Jednostek Oświatowych Miasta i Gminy Kolbuszowa, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ważne linki