Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-09-29 01:48:38

Rada Pedagogiczna

Nauczyciele:

Zatrudnionych jest:

-  6 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym jeden anglista),

-  nauczyciel religii (katechetka)

- specjaliści: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz statut przedszkola. 

 


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie

Autor: Beata Stefanek
Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Opublikowała: Beata Stefanek
Administrator
e-mail: beata.stefanek@kolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-09-17
Wyświetl historię zmian