Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-06-04 05:14:11

2022


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie

„Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne artykuły spożywcze”.

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne artykuły spożywcze”.

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05ce1cc0-b9f7-4834-a7fb-5f2a889d88b6

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00433004/01

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku art. 37 pkt. 3 ust. 4 (Dz.U. 2019 poz. 2019), Działając w imieniu i na rzecz Jednostek Oświatowych Miasta i Gminy Kolbuszowa, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

„Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne artykuły mleczarskie ”

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne artykuły mleczarskie ”.

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba1ce4ec-668f-4375-97dd-e4146f269517

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00443296/01

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku art. 37 pkt. 3 ust. 4 (Dz.U. 2019 poz. 2019), Działając w imieniu i na rzecz Jednostek Oświatowych Miasta i Gminy Kolbuszowa, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

„Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne art. pieczywo”

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Różne art. pieczywo”.

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97905663-cfe5-4cf4-a387-6ad4173a631d

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00447936/01

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku art. 37 pkt. 3 ust. 4 (Dz.U. 2019 poz. 2019), Działając w imieniu i na rzecz Jednostek Oświatowych Miasta i Gminy Kolbuszowa, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby jednostek oświatowych w Gminie Kolbuszowa ”

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby jednostek oświatowych w Gminie Kolbuszowa ”.

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/970d3900-51f7-48dc-bb0c-ed66091ef9ca

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00458454/01

 

Dyrektor Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku art. 37 pkt. 3 ust. 4 (Dz.U. 2019 poz. 2019), Działając w imieniu i na rzecz Jednostek Oświatowych Miasta i Gminy Kolbuszowa, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.