Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-12-07 21:53:56

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski
Kod pocztowy  36-100
Adres jednostki Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21a
Kontakt

tel.  (17) 2271-133
tel.  (17) 2274-651
tel.  (17) 7407-918 - Świadczenia Rodzinne
fax: (17) 2271-487
e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl
ePUAP: /qdgfl4696w/SkrytkaESP

Kierownik

Małgorzata Hariasz

Z-ca Kierownika

Krzysztof Sudoł

WWW:   www.mgops.kolbuszowa.pl
REGON: 690007200
NIP: 8141443436

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie