Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Lista kanałów


Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Domatkowie

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Kapitana Józefa Batorego w Weryni

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Przedszkole w Kolbuszowej Górnej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Publiczne Przedszkole w Widełce

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt

 • Zespół Oświatowy w Kolbuszowej
 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kolbuszowej

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 • Informacja o jednostce
 • Struktura Organizacyjna
 • Dyrekcja
 • Akty prawne
 • Sprawozdanie o działalności
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Kontakt

Ważne linki