BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę Kolbuszowa

Nazwa Gminy Kolbuszowa
Województwo, Powiat
Podkarpackie, pow. kolbuszowski
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Obrońców Pokoju 21
Kod 36-100 Kolbuszowa
Kontakt

tel: (17) 22-71-333
fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej
3. Szkoła Podstawowa w Kupnie
4. Szkoła Podstawowa w Widełce
5. Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
6. Szkoła Podstawowa w Bukowcu
7. Szkoła Podstawowa w Domatkowie
8. Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej
9. Szkoła Podstawowa w Przedborzu
10. Szkoła Podstawowa w Weryni
11. Szkoła Podstawowa w Zarębkach
12. Przedszkole Nr 1 w Kolbuszowej
13. Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej
14. Przedszkole Nr 3 w Kolbuszowej
15. Przedszkole w Kolbuszowej Dolnej
16. Przedszkole w Kolbuszowej Górnej
17. Przedszkole w Weryni
18. Przedszkole w Widełce
19. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej
20. Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa
21. Miejski Dom Kultury
22. Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
23. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
24. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
25. Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym - od dnia 01.03.2016 - wersja archiwalna
26. Zakład Wodno - Kanalizacyjny - od dnia 01.03.2016 - wersja archiwalna
27. Zakład Usług Komunalnych - od dnia 01.03.2016 - wersja archiwalna
28. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

 

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:06:06.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:06:06
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko