Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Informacje nieudostępnione


Informacje nieudostępniane w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej pod adresem www.biblioteka.kolbuszowa.pl

Zamieszczono tam informacje dotyczące m.in.:

  • księgozbioru,
  • wydawnictwach wydawanych przez MiPBP,
  • dane o poszczególnych filiach i agendach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (bibliotekarze, adresy, telefony, godziny udostępniania).

Pełne teksty regulaminów wywieszone są w widocznych miejscach w budynkach poszczególnych bibliotek.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej i jej agend zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych bibliotek filialnych i oddziałów.

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są również na pisemny wniosek zainteresowanych.

Ważne linki