Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Kontakt


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21a,
36-100 Kolbuszowa. 


TEL:  17 2271 - 133 – sekretariat
TEL:  17 2274 - 651 – sekretariat
FAX: 17 2271 - 487

 

ePUAP:
/qdgfl4696w/SkrytkaESP


NIP:    814-14-43-436
REGON: 690007200

email: ops@mgops.kolbuszowa.pl

nr konta : 41 9180 0008 2001 0002 1630 0001

________________________________


Dzienny Dom SENIOR +
Huta Przedborska 26

Tel. 17 747 90 96


Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 16.00

________________________________Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze (500 +)
Fundusz Alimentacyjny

Tel. 17 740-79-18

Ważne linki