Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Zaproszenie do konsultacji społecznych


Zaproszenie do konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026”.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących treści „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026” w terminie do 27.11.2019 r.

Wszelkie opinie, uwagi i proponowane zmiany prosimy odsyłać do dnia 27.11.2019 r. (liczy się data wpływu) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a, 36-100 Kolbuszowa- pocztą tradycyjną lub osobiście, a także pocztą elektroniczną na adres mgopskolbuszowa@gmail.com wyłącznie na zamieszczonym formularzu zgłaszania uwag.

Ważne linki