Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

RODO - ochrona danych osobowych


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 - Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa
e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl tel. 17 2271 133, fax 17 2271 487,

 

-  Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej jest Ewelina Guźda,
e-mail: iod@mgops.kolbuszowa.pl

 

-  Klauzule informacyjne

 

 1.   Klauzula ogólna
 2.   Klauzula dotycząca ustawy o pomocy społecznej
 3.   Klauzula dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 4.   Klauzula dotycząca ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5.   Klauzula dotycząca ustawy o świadczeniach rodzinnych
 6.   Klauzula dotycząca ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 7.   Klauzula dotycząca ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 8.   Klauzula dotycząca ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 9.   Klauzula dotycząca ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 10.   Klauzula dotycząca rozporządzenia "Dobry Start"
 11.   Klauzula dotycząca ustawy o systemie oświaty
 12.   Klauzula dotycząca ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 13.   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ
 14.   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM NIE OBJĘTYM KWARANTANNĄ

 Przepisy prawa
 

1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1), 2)

 

Ważne linki