Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ


Uchwała nr1/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie wyrażenia opinii o organizacji pracy Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w roku szkolnym 2018/2019 – Aneks nr1 do arkusza organizacji

Uchwała nr2/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej na rok szkolny 2018/2019

Uchwała nr3/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie zaopiniowania zestawu programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Uchwała nr4/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom przedszkola stałych zajęć i dodatkowych czynności w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr6/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie opinii dotyczącej wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Burmistrza Kolbuszowej

Uchwała nr7/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

Uchwała nr7/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie wyrażenia opinii o organizacji pracy przedszola w roku szkolnym 2018/2019– Aneks nr2 do arkusza organizacji

Uchwała nr9/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie projektu planu finansowego na rok 2019

Uchwała nr10/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie sposobu ustalenia wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Uchwała nr11/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej w sprawie wyrażenia opinii o organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/20 – projekt arkusza organizacji

Ważne linki