Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Pracownicy niepedagogiczni


Pracownik administracji: intendent

Pracownicy obsługi: kucharz, 2 pomoce kuchenne, 6 pomocy nauczyciela

Zakres obowiązków i kompetencji pracowników administracji i obsługi znajduje się w statucie Przedszkola.

Ważne linki