Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Rada Pedagogiczna


Nauczyciele:

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 11 nauczycieli, wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz statut przedszkola. 

Ważne linki