Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Sposób załatwiania spraw


Sposób załatwiania spraw w Przedszkolu Publicznym nr1 w Kolbuszowej

Dyrektor przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki, środy w godzinach od 11.00 do 12.00

  • we wtorki, czwartki i piątki od 9.00 do 14.00

  • Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z dyrektorem pod numerem telefonu: 17 2271048

Podania, zapytania, wnioski można również kierować na adres:

  • Przedszkole Publiczne nr1 w Kolbuszowej

  • ul. Narutowicza 1

  • 36 - 100 Kolbuszowa

  • oraz e-mail: przedszkole1kolbuszowa@onet.pl


Korespodencję przyjmuje pani intendent.

Sprawy załatwiane są wg. kolejności ich wpływu, zgodnie z KPA.

Ważne linki