Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Oferty pracy


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY: 

 

………………………………………………….                                                                        …………………………………………..

(Dane kandydata do pracy)                                                                                                      (Miejscowość, data)

………………………………………………….

………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO)”.

 

 

 

…………………………………………..

                                                                                                    Podpis

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych podczas procesu rekrutacji jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

 Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne
i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji  lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) .

…………………………………………..

                                                                                                                                                                 Podpis

Ważne linki