Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Pracownicy niepedagogiczni


Pracownik administracji: intendent

Pracownicy obsługi: kucharka, pomoc kuchenna,  pomoce nauczyciela w każdej grupie

Zakres obowiązków i kompetencji pracowników administracji i obsługi znajduje się w statucie Przedszkola.

Ważne linki