Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

http://jo.bip.kolbuszowa.pl/87-publiczne-przedszkole-nr-2-w-kolbuszowej.html

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbuszowej

Adres: ul. Obrońców Pokoju 11, 36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 2271 878

e-mail: ppnr2kolbuszowa@interia.pl

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-09-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne  

  cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;

- Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne  

  cyfrowo w całości, gdyż zostały przeniesione przez podmiot zewnętrzny;

- Są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,  

  co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

- Publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp. posiadają szczegółowy opis.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE I SKRÓTY KLAWIATUROWE

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety),

- serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie

   serwisu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
- Powiększenie czcionki klawisz Ctrl + (plus)
- Pomniejszenie czcionki klawisz Ctrl – (minus)
- Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
- Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
- Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2020-10-01.
 • Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej z osobą odpowiedzialną: Beata Stefanek
 • e-mail: ppnr2kolbuszowa@interia.pl
 • Telefon: 17 2271 878

PRZYSŁUGUJACE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 •  

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi – Nowa Wieś 90
 1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Przed wejściem do budynku znajduje się przestrzenny parking.
 3. Do budynku przedszkola prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki brukowej lub należy pokonać 2 schody prowadzące do głównego wejścia otwieranego ręcznie. Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
 4. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.
 5. Budynek jest jednokondygnacyjny ze standardowymi przejściami, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna. Ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) są wystarczająco szerokie, bez progów, nierówności, przegród, filarów, stromych i/lub śliskich powierzchni. Nie posiada wind, gdyż nie istnieje taka potrzeba, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo słyszących.
 7. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Budynek Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 11
 1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać furtkę, bramkę zabezpieczającą, i drzwi główne otwierane ręcznie oraz drugie drzwi wejściowe z dzwonkiem głównym po lewej stronie – prowadzi do nich 5 stopni. Drzwi zamknięte są w celu bezpieczeństwa dzieci. Od strony kuchennej znajduje się dodatkowe wejście, (prowadzi do niego 6 stopni), które może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Istnieje możliwość wyjścia pracownika przedszkola do osoby niepełnosprawnej przed budynek.
 3. Przedszkole  nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.
 5. Budynek jest dwukondygnacyjny – posiada schody z poręczą, nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo słyszących.
 7. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Ważne linki