Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Sposób załatwiania spraw


Dyrektor przyjmuje interesantów:

  • Codziennie od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy przedszkola, za wyjątkiem godzin pracy z dziećmi
  •  Kontakt telefoniczny z dyrektorem pod numerem telefonu: 17 227 18 78

 Podania, zapytania, wnioski można również kierować na adres:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 11

36 - 100 Kolbuszowa

oraz e-mail: ppnr2kolbuszowa@interia.pl

 

Korespondencję przyjmuje dyrektor oraz intendent.

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu, zgodnie z KPA.

Ważne linki