Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Rada Pedagogiczna


Nauczyciele:

Zatrudnionych jest:

-  6 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym jeden anglista),

-  nauczyciel religii (katechetka)

- specjaliści: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz statut przedszkola. 

 

Ważne linki