Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego ( Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.)

Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut przedszkola.

Ważne linki