Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Struktura Organizacyjna


LICZBA MIEJSC. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Liczba miejsc: 75 (trzy grupy po 25 dzieci):

Czynne 10 godzin dziennie: od 6:30 do 16:30, z wyżywieniem (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

Oddziały przedszkolne:

Gr. I (Maluszki)

Gr. II (Średniaki)

Gr. III (Starszaki)

Organizacja roku szkolnego:

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
  2. Termin przerw pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Przerwa wakacyjna w Przedszkolu nr 2 obejmuje miesiąc lipiec, podczas którego wykonywane są prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz wykorzystywane są urlopy przez pracowników.

W miesiącu lipcu dziecko może zostać przyjęte do pełniącego dyżur innego gminnego przedszkola po uprzednim zapisaniu dziecka.

  1. Przedszkole nr 2 pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu. Na dyżur wakacyjny należy zapisać dziecko możliwie wcześnie – zapisy prowadzone są już od miesiąca maja. (W lipcu przedszkole nie prowadzi zapisów).
  2. Podczas dyżuru dzieci przebywają w grupie mieszanej wiekowo. Podczas dyżuru z dziećmi pracują na zmianę nauczyciele poszczególnych grup, mogą również pracować nauczyciele spoza przedszkola (związane jest to z koniecznością wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli przedszkola).

Ważne linki